Contact

Viện nông nghiệp hữu cơ hiện đại Việt Nam Mvoai.org

Address: 1016 Tỉnh Lộ 8 KP.7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (028) 8596.41.42 / Fax: 8596.41.43

Email: contact@mvoai.org